Vad är Zithromax?

Zithromax är ett makrolid-antibiotikum, som ska användas när man har fått Chlamydia diagnosen. Producenten bakom Pfizer och Zithromax är Azithromycin. Denna behandling av antibiotika är ett av de säkraste som finns på marknaden. Du tar då bara fyra piller som du hittar i paketet som du köper, och man bör vara försiktig några dagar efter så att man inte smittas. De fyra pillerna bör konsumeras inom en timme. Läkemedelet är en dos av 250 mg och konsumeras oralt.

Som tidigare nämnts, är producenten av Zithromax läkemedelsföretaget Pfizer, som är också bakom den populära impotens bottning Viagra. Pfizer är känd för sina gott kvalite och därför kan man också räkna med att få en bra behandling med Zithromax.

Hur fungerar Zithromax?

Om du är påverkad av klamydia, så händer detta eftersom det finns några bakterier som angriper din kropp. Dessa bakterier finns i din kropp och växer sig större genom att producera mera protein. Det som antibiotikum Zithromax gör är att den går in och hämmar bakterierna så att de inte kan producera protein genom att attackera bakteriens kärna. Detta förhindrar alla bakterier att sprida sig och växa, och då blir det möjligt för kroppens eget immunsystem att besegra bakterierna.

När du har tagit pillerna och du blir behandlad för klamydia, är det rekommenderat att du inte har sex minst 10 dagar efter dig har börjat med pillerna. Detta beror på att du måste vara helt säker på att bakterien har lämnat kroppen och att du definit inte har infektionen och är smitsebar.

Förutom behandling av klamydia, så behandlar Zithromax även andra sjukdomar, eftersom det är ett flerfunktionellt antibiotikum. Till exempel, kan det hjälpa människor med luftvägsinfektion, som inte tål andra typer av antibiotika.

Vad är bieffekterna för Zithromax?

Du bör inte ta Zithromax om du lider av problem eller sjukdomer i njurarna, hjärtsvikt eller andra sjukdomar som har med hjärtat att göra eller leverproblem. Dessutom bör man inte ta denna produkt om du är gravid eller om man ammar.

Om du behandlas med Zithromax, är det viktigt att veta vilka bieffekter du kan olyckligt lida av. De vanligaste är; diarré, illamående, flatulens, buksmärtor, aptitlöshet, svaghet, kräkningar, dysgeusi, ledvärk, huvudvärk, yrsel, förändring känsel i huden, klåda, hudutslag och synstörningar.

Det finns också några mera allvarliga bieffekter som man lida av; leverinflammation, vätskeansamling, lunginflammation, andnöd, ökad risk för en annan infektion på grund av brist på vita blodkroppar, för mycket kalium i blodet, högt blodsocker, inflammation i lederna, ryggsmärtor, nervositet, sömnighet, hudinflammation, överkänslighet mot solljus, vätskeansamling i ansikte, allergisk svullnad i mun och struphuvud, svampinfektion, inflammation i slidan, uterinn blödning, smärta i njurarna, hörselnedsättning, tinnitus, hepatiska effekter, ansamling av galla och oro och rastlöshet.

Om du känner av några av dessa bieffekter, är det viktigt att omedelbart söka hjälp till din läkare eller den närmaste vårdcentralen för att ta reda på om du ska fortsätta att ta Zithromax.

Kan jag köpa Zithromax på nätet?

För att få tag på Zithromax kräver det att du får tag i ett recept från din läkare. Du kan inte bara gå till apoteket för att köpa produkten utan recept från din läkare. För att få ett recept, krävs det att du gör en personlig undersökning av din läkare för att se om du verkligen behöver antibiotika. Om det visar sig att du ska behandlas för klamydia, till exempel, så får du ett recept till Zithromax, som du kan ta till apoteket för att få tag på läkemedlet. Det olika läkemedel som hjälper behandlingen av klamydia är Azithromycin och Doxycyklin.

För vissa kan det verka som en lång och irriterande process, medans andra kanske inte vill bli testas för könssjukdomar hos läkaren för att de tycker att det är pinsamt. Därför finns det också några som försöker köpa Zithromax på nätet. Detta är inte alltid den bästa idén. För det finns många som försöker sälja något som antingen inte har rätt effekt, eller i värsta fall kan vara farligt till patienten. Så man bör alltid titta noggrant innan du ger dig ut för att köpa läkemedel på nätet, speciellt om du ska köpa ett läkemedel som man behöver recept till.