Många har en felaktig tro att klamydia inte drabbar dem. Klamydia riskerar att drabba alla som har sex utan kondom. Även om du är medveten om riskerna med klamydia och har testat dig så är det inte alltid säkert att din sexpartner är medveten om riskerna med klamydia och har testat sig så var försiktig.

Klamydia smittar främst ungdomar

Enligt smittskyddslagen så är en person som misstänkts vara smittad av klamydia skyldig att uppsöka läkare och testa sig. Detta gör att smittskydsverket kan föra noggran statistik över antalet smittade i Sverige.

Deras statistik visar att ungdomar i åldern 15-25 utgör en stor del av alla smittade. Om detta beror på att de är noga med att testa sig, eller om de helt enkelt är mer sexuellt aktiva och kan drabbas av klamydia lättare vet man inte. Det bör dock nämnas attt alla inte är medvetna om att man är drabbade och därför inte söker läkare. Det är alltså fullt möjligt att man är smittbärande och smittar andra med klamydia utan att själv vara medveten om det. Därför rekommenderar jag starkt att du regelbundet testar dig oavsett hur många sexpartners du har.

Klamydia ökade med 45% förra året

Tyvärr är klamydia en könssjukdom på uppsving. Under 2007 anmäldes 47 101 fall av klamydiainfektion, vilket är en ökning med 45% från 2006. För att jämföra kan du tänka dig att det finns ca 15 000 aktiva taxibilar i Sverige och vi ser alla taxibilar dagligen. Det är alltså en hel del som är drabbade av könssjukdomen.