Det går alltid att bota en klamydiainfektion och man ska alltid behandla den eftersom det är en smittsam sjukdom som kan orsaka allvarliga skador, framförallt hos kvinnor. Tyvärr är klamydia en vanlig orsak till att många kvinnor inte kan få barn.
Är man smittad av klamydia och samtidigt är sexuellt aktiv med många partners kan man snabbt sprida könssjukdomen. Därför är det viktigt att man så snabbt som möjligt upptäcker att man är smittad och börjar behandla.

Klamydia behandlas med antibiotika

Klamydiainfektioner behandlas av antibiotika av typen doxycyklin. Om doxycyklin av någon anledning skulle vara olämplig får man istället ta antibiotika som innehåller azitromycin. Antibiotikan får man genom en tablettkur på 7-10 dagar.

Medicinen botar alltid klamydian, men tyvärr kan det ge biverkningar som tex illamående och diarré. När det har fastslagits att man är smittad så behandlas man på samma ställe som provet togs. Vanligen en vårdcental, ungdomsmottagning eller på sjukhusets klinik för sexuellt överförbara sjukdomar.

Behandlingen för klamydia är tillgänglig online från euroClinix.

Köp en klamydia behandling online i Sverige

euroClinix är det mest diskreta sättet att erhålla ett klamydia behandling på. En snabb engångskur mot klamydia, leverans i hela Sverige inom 24 timmar och med Klarna får du ditt paket innan du betalar. Eftersom euroClinix verksamhet är baserad i England så omfattas inte verksamhet av Smittskyddslagen. Detta innebär att euroClinix inte omfattas av informationsplikten och sin tjänst är 100% discret.

Doxycyklin

Tillverkare: Actavis
Typ av läkemedel: Antibiotika
Innehåll per tablett: 100 mg av doxycyklin
Tas: Två gånger per dag (två veckor)
Finns i lager: Ja

Läs mer om Doxycyklin här

Azithromycin

Tillverkare: Teva
Typ av läkemedel: Antibiotika
Innehåll per tablett: 500 mg av azithromycin
Tas: En gång
Finns i lager: Ja

Läs mer om Azithromycin här

Köp en behandling nu

Inga samlag förrän man är smittfri

Samlag av alla former, vaginala, anala och munsex ( oralsex ) ska undvikas fram till att man har genomgått behandlingen och dessutom gjort ett kontrollprov för att säkerhetsställa att man är helt smittfri från klamydia.

Fastställer kontrollprovet att man har klamydia efter avslutad behandling så kan det bero på att man har blivit smittad igen eller att man missat att ta antibiotikan.

Kontrollprov är inte obligatoriskt

Kontrollprov är inte obligatoriskt enligt smittskyddslagen men bör göras för att kontrollera att man är helt frisk. Kontrollprovet bör göras två till fyra veckor efter avslutad behandling.

Då klamydia i hög utsträckning går utan några tydliga symtom riskerar man att fortsätta sprida sjukdomen vidare om man inte gör ett kontrollprov.

Klamydia och graviditet

Det nämndes tidigare att klamydia kan leda till sterilitet, vilket gör att man inte kan få barn. Det går inte alltid så långt och därför är det inte helt omöjligt att man blir gravid trots att man är smittad av klamydia.

Klamydiainfektionen går att behandla med hjälp av antibiotika som innehåller azitromycin, vilket inte påverkar fostret. Däremot ska man inte behandlas med antibiotika av typen doxycyklin.

Det är extra viktigt att man får medicin mot klamydia om man är gravid då klamydia kan ge inflammation i äggledarna. Det kan i sin tur leda till utomkvedshavandeskap, dvs att det befruktade ägget utvecklas utanför äggstockarna.

Obehandlad klamydia kan även göra så att fostersäcken blir infekterad, vilket i sin tur kan leda till att barnet föds för tidigt. Barnet kan också, vid obehandlad klamydia, smittas vid förlossningen och få en ögoninfektion eller lunginflammation.

Köp en behandling nu